Trung tâm hỗ trợ

Trung tâm hỗ trợ là nơi giải đáp mọi thắc mắc cho các Quý Khách Hàng.

  • Hỗ trợ đăng ký & đăng nhập.
  • Hướng dẫn sử dụng web
  • Hướng dẫn đăng bài, đăng sản phẩm.
  • Tư vấn cách thức thanh toán và mua hàng.
  • Mua E-Pay và Trao đổi E-Pay theo đúng quy định.

LIên hệ giám đốc điều hành epay asia Việt Nam - Ông Nguyễn viết hưng

Xin hãy gọi: 0898.862.439

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho bạn, hãy gọi ngay cho chúng tôi!

Chăm sóc khách hàng khác