Đổi trả hàng và hoàn tiền

Nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất, hoặc quá trình vận chuyển khiến cho sản phẩm bị hư hại. Chủ shop phải đền bù thiệt hại cũng như đổi trả mặt hàng mới.

Ngoài ra, các Quý Khách Hàng nếu cảm thấy sản phẩm không hài lòng và đúng theo mô tả thì có thể yêu cầu chủ shop hoàn lại tiền ban đầu.

Chăm sóc khách hàng khác