Cách thức mua hàng khi là thành viên mới

Trước khi mua hàng các Quý Khách Hàng phải quy đổi từ Tiền Việt (VNĐ) -> E-pay.

Vui lòng liên hệ ngay để quy đổi tiền.

Xin hãy gọi: 0898.862.439

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho bạn, hãy gọi ngay cho chúng tôi!

Sau khi đổi xong quý khách có thể liên hệ với bất kỳ shop nào trong web để mua hàng. Các chi phí khi mua sẽ được hoàn lại 80% để tích lũy và đây cũng là mức thu nhập riêng khi quý khách vào cộng đồng E-Pay Việt Nam.

Chăm sóc khách hàng khác